Software licentieovereenkomst

Software licentieovereenkomst opstellen

Bij softwareontwikkeling, of het nu om zelf ontwikkelde software gaat of software die je hebt laten ontwikkelen, is het verstandig om een software licentieovereenkomst op te laten stellen. Dit juridisch bindende document regelt de voorwaarden tussen de eigenaar van de software (licentiegever) en de gebruiker (licentienemer/klant) met betrekking tot het gebruik van de software.

Voorbeeld van bepalingen in een software licentie:

  1. Gebruiksvergoeding: Het bedrag dat de klant betaalt voor het gebruik van de software.
  2. Aantal gebruikers: Specificatie van het toegestane aantal gebruikers.
  3. Intellectuele eigendomsrechten: Duidelijke afspraken over het intellectueel eigendom dat rust op de software.
  4. Aansprakelijkheidsbeperkingen: Beperkingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot aansprakelijkheid.
  5. Duur van de licentie: Bepalingen over de duur van de licentie en eventuele verlengingen.

Juridisch advies software licentieovereenkomst

Softwarelicentieovereenkomsten zijn vaak complexe contracten die heel wat kantjes kunnen beslaan. De inhoud van de licentieovereenkomst, inclusief wat wel en niet is opgenomen, is sterk afhankelijk van het specifieke type software waarop de overeenkomst van toepassing is. Bijvoorbeeld, de afspraken voor een SaaS (Software as a Service)-oplossing zullen natuurlijk anders zijn dan die voor een traditionele softwarelicentie. Het is essentieel om zorgvuldig de overeenkomst op te stellen, rekening houdend met de aard van de software, om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten en voorwaarden worden gedekt en beide partijen duidelijkheid hebben over hun rechten en verplichtingen.

Verschil tussen licentie en overdracht van auteursrecht?

Met een licentie verleent de licentienemer toestemming aan een ander om gebruik te maken van zijn auteursrechtelijk beschermde software. Het auteursrecht blijft echter in handen van de licentienemer. Met andere woorden, de licentienemer verkrijgt het recht om de software te gebruiken binnen de vastgestelde voorwaarden, maar verwerft geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software zelf. In het geval van een overdracht daarentegen, worden alle auteursrechten overgedragen aan de verkrijger, wat resulteert in het verlies van het intellectuele eigendom door de licentiegever. 

Een ander cruciaal onderscheid tussen een licentie en een overdracht is dat een overdracht altijd schriftelijk moet worden vastgelegd in een overdrachtsakte auteursrecht.

Software licentieovereenkomst op laten stellen door ICT-juristen (NL / ENG)

Het is belangrijk om in een heldere software licentie de verwachtingen van partijen vast te leggen. Zo weet iedereen wat de bedoeling is en wat de gevolgen zijn als er niet wordt nagekomen. Het is daarbij waardevol om te investeren in een gespecialiseerde ICT-jurist voor het opstellen van jouw software licentieovereenkomst. Vraag direct een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 24 uur een antwoord.