Overdrachtsakte software

Overdrachtsakte software auteursrecht opstellen

Volgens de wet heeft de maker van de software, oftewel de softwareontwikkelaar, het auteursrecht. Dit geldt ook als er een opdrachtgever betrokken is. Dat de opdrachtgever de softwareontwikkelaar betaalt voor zijn of haar werkzaamheden, betekent namelijk niet dat deze automatisch ook de auteursrechthebbende wordt. Om de rechten van de softwareontwikkelaar aan de klant over te dragen, moet een akte worden opgesteld.

Een akte van softwareoverdracht is een juridisch document dat kan worden gebruikt om de overdracht van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op een stuk software van de ene partij (de softwareontwikkelaar) aan de andere (de klant) vast te leggen. Het legt de voorwaarden vast van de overdracht en beschermt beide partijen tegen eventuele toekomstige geschillen.

Uiteraard moet de akte ook een clausule bevatten waarin staat dat alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant, waardoor hij of zij officieel de nieuwe eigenaar van de software wordt.

Wat moet er in overdrachtsakte software staan?

Wat er exact in een overdrachtsakte moet komen te staan, hangt onder andere af van de scope van de overdracht: worden alle intellectuele eigendomsrechten overgedragen of alleen het auteursrecht? Er zijn echter een paar bepalingen die in vrijwel elke overdrachtsakte voorkomen. Denk dan aan:

  • Naam van de software / serienummer / omschrijving van de software;
  • Vergoeding voor de overdracht;
  • Wat er met de persoonlijkheidsrechten van de maker gebeurt (doet deze bijvoorbeeld afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding?);
  • Of de maker het werk mag gebruiken voor zijn/haar eigen promotionele doeleinden (een licentie terug dus);
  • Garanties en vrijwaringen.

Overdrachtsakte software opstellen door ICT-juristen (NL / ENG)

Met een duidelijke overdrachtsakte software kan de klant er zeker van zijn dat hij of zij de rechtmatige eigenaar is van de software en alle intellectuele eigendomsrechten. Dit juridische document schept vertrouwen tussen de betrokken partijen en beschermt zowel de klant als de softwareontwikkelaar tegen toekomstige misverstanden.

Daarom is het waardevol om te investeren in een gespecialiseerde ICT-jurist om jouw akte op te stellen. Vraag direct een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 24 uur een antwoord.