Software development overeenkomst

Software development overeenkomst opstellen

In een ideale wereld zijn softwareprojecten op tijd klaar, bestaan er geen vertragingen en geen conflicten. In de echte wereld doen zich echter complicaties voor die problemen kunnen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om een software development overeenkomst (ook wel software ontwikkelingsovereenkomst genoemd) te laten opstellen vóórdat het project begint. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt en wat er gebeurt als er niet (op tijd) wordt nagekomen. 

Dit doe je met een software development overeenkomst:

Een software development overeenkomst schetst de verwachtingen, verantwoordelijkheden en rechten van zowel de opdrachtnemer (de ontwikkelaar/software leverancier) als de opdrachtgever (de klant). Dit omvat informatie over de omvang van het werk, termijnen voor voltooiing, betalingsvoorwaarden, intellectuele eigendomsrechten, geheimhoudingsbepalingen, garanties en vrijwaringsclausules.

Wat moet er in software development overeenkomst staan?

Wat er exact in een software development overeenkomst moet komen te staan, hangt af van de software die ontwikkeld gaat worden en de methode die daarvoor gebruikt zal worden (agile, waterfall?). Er zijn echter een paar bepalingen die in vrijwel elke software development overeenkomst voorkomen. Denk dan aan:

  • Afspraken over de te ontwikkelen software: Wat wordt er precies ontwikkelt? Via welke methode? Is er ook een testronde? 
  • Inspanningsverplichting vs. resultaatsverplichting: Moet de ontwikkelaar bepaalde resultaten behalen of is het voldoende als hij/zij zich inspant? 
  • Wat gebeurt er met het intellectuele eigendom op de software? Blijft die bij de ontwikkelaar of wordt het overgedragen aan de klant via een overdrachtsakte? 
  • Prijs en betalingsvoorwaarden;
  • Duur van de samenwerking en beëindiging;
  • Onderhoud van de software;
  • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
  • Garanties en vrijwaringen.

Software development overeenkomst opstellen door ICT-juristen (NL / ENG)

Het laten ontwikkelen van software is vaak een grote investering. Juist daarom is het belangrijk om in een heldere software development overeenkomst de verwachtingen van partijen vast te leggen. Zo weet iedereen wat de bedoeling is en wat de gevolgen zijn als er niet wordt nagekomen. Het is daarbij waardevol om te investeren in een gespecialiseerde ICT-jurist voor het opstellen van jouw software development overeenkomst. Vraag direct een vrijblijvende offerte aan en ontvang binnen 24 uur een antwoord.